ONDERZOEK & BEMIDDELING

BIJ KLACHTEN & GESCHILLEN  

OP HET GEBIED VAN PRIVACY, PERSOONSGEGEVENS & DATA PROTECTIE (DATALEKKEN)

NEDERLANDSE PRIVACY OMBUDSMAN

ONDERZOEK

Bij vermoedens van schendingen van privacy, bescherming van persoonsgegevens of dataprotectie kan de Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO) een onderzoek starten. Dit vangt aan met een brief naar het desbetreffende bedrijf of desbetreffende organisatie. Voorwaarde voor een onderzoek is dat alle partijen vrijwillig meewerken aan het onderzoek.

Het onderzoek wordt afgesloten met een vertrouwelijk onderzoeksrapport. Indien partijen hiermee akkoord gaan, kan het onderzoeksrapport openbaar worden gemaakt.

LEES VERDER, KLIK HIER

BEMIDDELING

Sommige klachten en geschillen over mogelijke schending van privacy, bescherming van persoonsgegevens en dataprotectie kunnen zich lenen voor bemiddeling door de onpartijdige Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO).

Met het bedrijf of de organisatie waarover wordt geklaagd kan in die gevallen een bemiddelingsgesprek worden gevoerd met de klager onder begeleiding van (een vertegenwoordiger van) de onpartijdige Nederlandse Privacy Ombudsman (NPO).

LEES VERDER, KLIK HIER

KLACHTEN & GESCHILLEN

Heeft u een klacht over of geschil met een bedrijf of organisatie over de wijze waarop in de praktijk wordt omgegaan met privacy, bescherming van persoonsgegevens of dataprotectie? Komt u er zelf niet uit, dan biedt de Nederlandse Privacy Ombudsman u en het bedrijf een praktische klachtbehandeling aan (in overleg met het Nederlands Privacy Klachten Instituut, NPKI) of realiseert voor u een geschillenoplossing.

LEES VERDER, KLIK HIER

RECHT OP EERBIEDIGING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

ARTIKEL 10 LID 1 VAN DE GRONDWET DER NEDERLANDSE STAAT